Movable Type

Er deed zich een probleem voor

Connection error: Unknown MySQL server host 'mysql5' (2)